TÜRK GIDA KODEKSİ ve ISO 22000


Ülkemizde ve dünyada gıda sektörü kalitenin en fazla talep edildiği sektörlerin başında yer almaktadır.

İnsanların aldıkları gıdaların kalitesi , hijyen durumları, her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Dünya sağlık örgütünün temel kurallarını belirlediği gıdalar ile ilgili , tüm ülkelerde yerel düzenlemeler gerçekleştirilmekte ve resmi otoriteler tarafından denetimler yapılmaktadır. Ancak, en iyi denetçi, yine kaçınılmaz olarak bu gıdaları tüketen tüketiciler olmaktadır. Tüketiciye kaliteliyi sunanın daima kazandığını söylemek en doğrusu olacaktır.

Ülkemizde ise, özellikle Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının bu konuda bir çok kanun , yönetmelik , tebliği vb bulunmaktadır. Özellikle Türk Gıda Kodeksi yasal düzenlemelerin temelini oluşturmaktadır.Bütün bunların yanında globalleşen Dünya'da artık pazarı bütün Dünya olarak görmek gerekmektedir. Ve artık yöresel ihtiyaçlar değil, uluslar arası ihtiyaç ve kurallarda büyük önem taşımaktadır. Bunların sonucu olarak; Avrupa Birliği ile uyum yasaları çerçevesinde bir çok yeni kanun yapılmaktadır.

Bak : Türk Gıda Kodeksi Yönetmelikleri

Kalitesini belgeyen kuruluşlar pazar payları artırmakta ve rekabet şanslarını büyütmektedir. Bütün bunların yanında ISO 22000 belgelendirmesi ile de bütün Dünyada ürün-hizmet kalitesini belgelemek için, gıda sektöründe faaliyet gösteren bütün firmalar çok büyük efor sarf etmektedir.Yatırımlar yapmaktadır.

ISO 22000 standartı da öncelikli olarak, uluslar arası, ulusal kanun ve bunlar gibi konuları temel istek olarak kapsaması, bu konuya verilen önemi gözler önüne sermektedir.

ISO (International Standard Organisation) tarafından hazırlanan ve 2005 yılı Eylül ayında yayınlanan ISO 22000:2005 standardı, ‘Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ olarak yayınlanmış ilk uluslar arası standarttır. Bu standart Uluslararası Standart Örgütü (ISO)’nun ISO/TC 34.teknik komite tarafından bütün dünyadaki dernekler ve gıda uzmanlarının da bir araya gelmesiyle geliştirilerek yayınlanmıştır.

27.01.2006 tarihinde ISO 22000:2005 standardı, TS-EN-ISO 22000 standardı olarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmış ancak daha sonra iptal edilerek yerine 24.04.2006 tarihinde TS-EN-ISO 22000 standardı ‘Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri – Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar’ yayınlanmış olup, standart üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. Bu standardın yayınlanması ile TS 13001 – HACCP standardı iptal edilerek, yürürlülükten kaldırılmıştır.ISO 22000:2005 uluslararası bir standarttır ve yiyecek, içecek sunumu (catering) ve paketleme firmaları dahil ‘‘tarladan sofraya’’ gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsayan bir " Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi" şartlarını tanımlar.

Bak : ISO

Bu yönetim aracı, birinci kademe üreticiden, ürün üreticileri, yem üreticileri, tüm gıda üreticileri, ambalaj malzemesi üreticileri, hammadde veya katkı maddeleri üreticileri, temizlik ve sanitasyon ajanları üreticileri, imalatçılar, depocular ve taşımacılar boyunca, toptancılara, perakendecilere ve gıda hizmeti verenlere kadar herkes tarafından kullanılan, uluslararası tanınan bir sistem olmasına ek olarak, baştan başa bütün gıda endüstrisinin kullanabileceği ortak bir çatı sağlıyor.

Standardın, büyüklük ve karmaşıklık gözetmeksizin bu kadar geniş bir kapsama alanı olduğundan jenerik bir yapıya sahiptir.

kaynak : TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

 • 1 Hemen arayın!..
 • 2 Hemen arayın!..
 • 3 Hemen arayın!..
 • 4 Hemen arayın!..
 • 5 Hemen arayın!..
 • 6 Hemen arayın!..
 • 7 Hemen arayın!..
 • 8 Hemen arayın!..
 • 9 Hemen arayın!..
 • 10 Hemen arayın!..
 • 11 Hemen arayın!..
 • 12 Hemen arayın!..
 • 13 Hemen arayın!..
 • 14 Hemen arayın!..
 • 15 Hemen arayın!..
 • 16 Hemen arayın!..
 • 17 Hemen arayın!..
 • 18 Hemen arayın!..
 • 19 Hemen arayın!..
 • 20 Hemen arayın!..
 • 21 Hemen arayın!..