YEMEK SANAYİCİLERİ DERNEKLERİ ( YESİDEF ) BASIN AÇIKLAMASI


Yemek Sanayicileri Dernekleri Fedarasyonu ( YESİDEF ) Basın Açıklaması;

Kırmızı et fiyatları Temmuz 2009'dan Ekim 2010'a kadar % 60'ın üzerinde artmış, 23 Eylül 2010'da Tarım Bakanlığı'nın karkas et ithalatına izin vermesiyle makul seviyelere inmiştir.

Süreç nasıl işledi? Ülkemizdeki besicilik, genellikle 1 ile 5 hayvan arasında yapılan aile besiciliği yöntemiyle verimsiz bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca terörün sonuçlarından biri olarak da köylerdeki nüfus ve buna bağlı mera besiciliği büyük ölçüde azalmıştır. Tüm bu yapı içinde artan nüfus ve talebe karşın, ülkemizdeki hayvan varlığı azalmıştır. Bu durumun farkına varan spekülatörler devreye girmiş ve ülkenin her tarafındaki hayvanları toplamış ve piyasaya arzı kısmıştır.

Sonuçta vatandaş evine et alamaz, esnaf ürün satamaz, yıllık anlaşmalarla hizmet veren ve gelen zamları hiçbir şekilde fiyatlarına yansıtamayan yemek üreticileri çok zor durumda kalmıştır.

Tarım Bakanlığı bunun önüne geçebilmek için 2010 Nisan ayında Et ve Balık Kurumu'na kasaplık canlı hayvan ithal etme yetkisi vermiş, Mayıs ayında ithalatlar yapılmış, kısa bir süreliğine fiyatlar gerilemiş, ancak fiyatlar tekrar yukarı çıkmaya başlamıştır.

23 Eylül 2010 tarihli Tebliğ ile yılsonuna kadar, Et Balık Kurumu ve özel sektöre kesilmiş karkas et ithal edebilme izni verilmiş, yılsonunda ise süreyi kaldırmıştır. Ancak en son 1994 yılında yapılan et ithalatında ortaya çıkan sorunların ve kafalarda kalan soru işaretlerinin tekrar yaşanmaması için çok sıkı şekil şartları getirilmiştir. Gerek tebliğ ile getirilen şartlar, gerek (ithalat yapılan ülkelerin yerinde yaptığımız incelemelere dayanarak) bakanlık uygulamaları, en az ülkemizdekiler kadar güvenli et ithal edilmesini sağlamıştır.

İlk ithal etler Ekim ayı sonundan itibaren piyasaya girmiş, bunun yanında Et Balık Kurumu da hem canlı getirip ülkemizde kesimini yaptığı, hem de ithal ettiği etleri satmaya başlamış ve et fiyatları aşağıya gelmeye başlamıştır. Diğer taraftan da Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2010 Ağustos ayından itibaren, ilk 2 yılı ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli ve sıfır faizli kredilerle, besicilerin bünyesini güçlendirmeye başlamıştır.

Piyasadaki fiyatların düşmesiyle, alıştıkları satışları ve kârları yapamayan spekülatörler, (güya besicilerin ithalattan dolayı mağduriyetlerinden bahsederek) önce kasım ayında gazetelere tam sayfa ilanlar vermeye başlamış, çeşitli kanaat önderi ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin ağzından ithal etlerin üzerinde soru işareti oluşturarak, yılsonunda ithalat izninin uzatılmaması için Bakanlığın elini zayıflatmaya çalışmış, süre sınırı kaldırılınca da hesapları tutmamış ve birer birer besicilik faaliyetlerini dondurduklarını veya çekildiklerini açıklamaya başlamışlardır. Sektörden sessiz sedasız çekilmek yerine, besiciliğe başlayacakların yakın bir gelecekte, zarar edeceklerini beyan ederek, sektöre yeni gireceklerin kafalarını karıştırmak, özledikleri iklimin yeniden oluşması için zemin hazırlamaya çalıştıkları gözlemlenmiştir.

Tabii ki, ülkemizde besiciliğin güçlendirilmesi ve bu besilerden üretilen etlerin tüketilmesi esastır. Diğer taraftan da vatandaşlarımızın yeteri kadar et tüketmesi, esnafımızın satış yapması ve yemek üreticilerinin de doğru ve istikrarlı fiyatla et alması ve üretim yapması gerekmektedir.

Tarım Bakanlığı'nın bu konuda yaptığı uygulamayı doğru buluyor ve ülkemizdeki hayvan varlığı istenilen seviyelere gelene, yerli üretimdeki spekülatörler tamamen ortadan kaldırılıp,fiyat yapısı maliyetlerin üzerine makul kârlar konularak uygun hâle gelene kadaruygulamanın devamını destekliyoruz.
Tarih : 19 Ocak, 2011
YESİDEF

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

 • 1 Hemen arayın!..
 • 2 Hemen arayın!..
 • 3 Hemen arayın!..
 • 4 Hemen arayın!..
 • 5 Hemen arayın!..
 • 6 Hemen arayın!..
 • 7 Hemen arayın!..
 • 8 Hemen arayın!..
 • 9 Hemen arayın!..
 • 10 Hemen arayın!..
 • 11 Hemen arayın!..
 • 12 Hemen arayın!..
 • 13 Hemen arayın!..
 • 14 Hemen arayın!..
 • 15 Hemen arayın!..
 • 16 Hemen arayın!..
 • 17 Hemen arayın!..
 • 18 Hemen arayın!..
 • 19 Hemen arayın!..
 • 20 Hemen arayın!..
 • 21 Hemen arayın!..